Dự án khoa họa xã hội "Greater Good Science" của đại học Berkeley chứng minh những tính cách tốt đẹp của con người như lòng nhân hậu , trắc ẩn, tôn trọng và yêu thương nhau có thể được giáo dục và phát triển thông qua thực hành và giúp con người được sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

Những bài học ở dự án được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và khoa học , hướng dẫn rõ ràng giúp người đọc có thể tự thực hành và trãi nghiệm.
Nhận thấy đây là một dự án hay , nên chúng tôi sẽ lần lượt dịch những bài học ở dự án ra tiếng Việt với mong muốn góp phần đem lại những giá trị hữu ích cho cuộc sống.

https://www.facebook.com/songhanhphucvaynghia